Thursday, April 8, 2021

Syaaban 25, 1442: Qanaah

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.

Renungan

"Hanyalah yang meramaikan (memakmurkan) masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." (Q.S. At-Taubah:18)


Petikan daripada buku Penenang Jiwa (Pengubatan & Rawatan) oleh Imam Al-Ghazali dan diterjemahan oleh Muhammad Qadirun Nur (Wholesale Mart)


QANAAH


Meniaraplah di hadapan Allah, jangan meniarap kepada manusia,

Menerimalah dengan memutuskan keinginan,

Sungguh kemuliaan itu dalam tiada keinginan,

Jangan berharap kepada sanak saudara,

Orang kaya yang tidak berhajat kepada manusia.


Juga dikatakan senada dengan syair itu:

Wahai si pengumpul dunia!

Waktu kian menentukan,

Terkunci rapat semua pintu,

Sambil kau fikir bagaimana mewujudkan keinginan,

Entah mudah atau sulit kau buru juga,

Kau kumpulkan harta,

Katakan padaku, sudahkah kau kumpulkan?

Hai pemburu harta,

Hari-hari kian meninggalkanmu,

Hartamu telah dilirik ahli waris,

Milikmu hanyalah yang kau infakkan,

Zat yang membahagi akan memberimu rezeki,

Pemberian daripada-Nya selalu terjaga,

Selalu baru takkan binasa,

Qanaah itu selalu menerima,

Tidak pernah tergesa atau berduka.

No comments: