Tuesday, July 28, 2009

Malu jika bahasa Melayu (Malaysia) terpinggir!

Sarjana Iran, Dr Ali Syari'ati dalam bukunya, 'Tentang Sosiologi Islam', menulis: "Profesi (kerjaya) saya adalah seorang guru (pensyarah), dan ketika mahasiswa saya menanyakan buku-buku mengenai masalah tertentu, saya tidak dapat menjawab mereka. Karena (kerana) tidak ada buku-buku mengenai masalah-masalah itu dalam bahasa Persia (Parsi). Ini sungguh memalukan."

Pandangan Syari'ati ini (bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Malaysia, tidakkah kita malu dengan hakikat ini sedangkan bahasa kebangsaan adalah bahasa Malaysia atau Melayu?), dikemukakan lama sebelum Revolusi Islam yang membawa kepada kejatuhan Shah Iran. Syari'ati mengingatkan kepentingan ilmu dan disebabkan masyarakatnya adalah Parsi, adalah mustahak memartabatkan bahasa Parsi termasuk memperbanyakkan buku ilmiah dalam bahasa itu.

Saya utarakan pandangan Syari'ati ini bagi menarik perhatian mengenai perbahasan langkah sesetengah pusat pengajian tinggi termasuk Universiti Teknologi Mara (UiTM) menghendaki pelajarnya menduduki ujian sepenuhnya dalam bahasa Inggeris kecuali Bahasa Melayu dan Agama Islam. Perbahasan juga membabitkan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI).

Seorang pelajar UiTM dalam suratnya kepada penulis, mengalu-alukan langkah itu, termasuk menegaskan penguasaan bahasa Inggeris membolehkan seseorang graduan menjadi pilihan majikan swasta dan mudah pula melanjutkan pelajaran ke seberang laut.

Jika mendapat pekerjaan bagus dengan gaji besar menjadi matlamat terakhir, tidak perlulah dilanjutkan perbahasan ini, tetapi apakah itu sebenarnya matlamat pendidikan?

Tugas manusia sebagai khalifah sudah tentu melampaui matlamat untuk mendapat kerja baik dan gaji besar. Seseorang yang berilmu bertanggungjawab menyedarkan masyarakatnya, tidak kiralah ilmu apa yang dikuasainya.

Kalau dia menguasai ilmu perakaunan, dia wajib menyebarkan ilmunya kepada anak bangsa yang dahagakan ilmu itu dan demikian juga bagi yang mengetahui bidang komunikasi, dia boleh manfaatkan ilmunya untuk menyedarkan rakyat terbanyak melalui tulisan dan penerbitan yang dihasilkannya.

Sesuatu bangsa yang berjaya tidak boleh tidak, bahasanya menjadi bahasa ilmu. Sejarah mengesahkan perkara ini. Pada awal kebangkitan Islam, orang Arab diangkat martabatnya kerana al-Quran yang diturunkan dalam bahasa mereka adalah sumber ilmu teragung. Orang Arab kemudiannya menterjemahkan karya-karya Parsi, Yunani dan Latin ke dalam bahasa Arab manakala orang Eropah menterjemah karya Arab ke dalam bahasa mereka.

Selepas orang Arab alpa, kelebihan ilmu dipegang kaum lain. Orang Parsi, Turki, India, Mongol dan sebagainya mengambil peranan itu dan kemudian ilmu dikuasai pula oleh orang bukan Islam. Pada zaman moden ini, bahasa Inggeris menjadi sumber rujukan ilmu dan sebab itulah cerdik pandai kita memberi penekanan kepada bahasa ini.

Memang benar adalah amat penting untuk pelajar, guru dan pensyarah kita menguasai bahasa Inggeris dan bahasa ilmu lain seperti Arab dan Perancis. Ini bagi membolehkan mereka menceduk ilmu-ilmu dalam bahasa-bahasa ini untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Jika proses ini tidak berlaku, percayalah orang Melayu tidak akan jadi masyarakat berilmu.

Persoalannya, bagaimana kita mahu memindahkan/menterjemahkan ilmu-ilmu ini jika keseluruhan sistem pembelajaran di pusat pengajian tinggi kita (bukan terhad kepada UiTM saja) adalah dalam bahasa Inggeris? Memang benar cendekiawan kita menjadi terlalu rapat dengan sumber ilmu tetapi apakah yang akan terjadi dengan masyarakat kita?

Jika ini berlaku, khazanah ilmu dalam bahasa kita tidak bertambah. Dikhuatiri tiada kertas kerja, diskusi ilmu, tiada tesis, tiada ujian di pusat pengajian tinggi kita dijayakan dalam bahasa Melayu. Jika ada pun ia bersangkutan dengan ilmu bahasa Melayu itu sendiri. Hatta ditakuti suatu hari kelak untuk mendiskusi bahasa Melayu pun kita terpaksa menggunakan bahasa Inggeris!

Cendekiawan negara kita perlu sedar bahawa ilmu adalah untuk masyarakat dan bukannya untuk disimpan dan dibicarakan secara eksklusif di gedung universiti. Di sini falsafah Islam itu perlu dihalusi kerana Islam dan ilmu itu tidak dapat dipisahkan.

Islam diturunkan bukan untuk golongan tertentu tetapi untuk keseluruhan lapisan umat manusia.

Islam adalah untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dan bukannya disimpan di tempat eksklusif. Sebab itulah dibina masjid di tengah-tengah masyarakat (kota dan desa) sedangkan tempat-tempat ibadat agama lain dibina di puncak atau lereng bukit dan boleh dicapai golongan tertentu saja seperti pendeta dan rahib.

Renungilah khutbah Jumaat. Ia disampaikan dalam bahasa yang difahami majoriti jemaah. Jika ramai orang Melayu, khutbah adalah dalam bahasa Melayu. Jika di Tanah Arab, khutbah adalah dalam bahasa Arab. Di Masjid Pakistan, khutbah disampaikan dalam bahasa Urdu.

Berbalik kepada soal bahasa di universiti tadi, cendekiawan kita perlulah mencari jalan keluar supaya tidak merugikan sebarang pihak. Ilmu perlu dikembangkan kepada anak bangsa kita tidak kira dalam apa bahasa pun tetapi pada masa yang sama kita tidak mahu cendekiawan kita gagal memperkayakan khazanah ilmu bangsa, sekali gus gagal mengubah nasib kaumnya.

Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ra'd, ayat 11 yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri."

Jika keseluruhan sistem pembelajaran di universiti dibuat dalam bahasa Inggeris, hampir pasti tidak ada pihak yang sanggup memindahkan ilmu itu dalam bahasa Melayu. Ini kerana tugas berkenaan amat berat tetapi apakah kita mahu berlepas tangan saja? Sebagai contoh, istilah dalam pelbagai bidang ilmu perlu dimantapkan penggunaanya dalam bahasa Melayu dan pihak manakah yang akan membincang dan membahaskannya selain daripada cendekiawan di universiti jua sebelum ia boleh diguna pakai orang awam?

Apakah kita mahu serahkannya kepada orang seberang (Indonesia) saja. Jenguklah buku-buku ilmiah berkaitan agama (termasuk buku Syari'ati), sebahagian besarnya adalah dari seberang. Di manakah cendekiawan kita?

Sesungguhnya tanpa arahan formal penggunaan bahasa Melayu (seperti untuk menjawab peperiksaan, pembelajaran dan diskusi) amatlah sukar untuk kita menyuburkan bahasa kita. Kerja-kerja memindahkan ilmu dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu adalah amat berat dan tidak upaya dipikul oleh segelintir cendekiawan atau diharapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) saja.

Tanyalah pelajar pasca siswazah dan pensyarah, terutama dalam bidang teknologi, jika diberi pilihan, bahasa apa akan digunakan untuk membuat kertas kerja atau tesis. Sebahagian besar akan menjawab bahasa Inggeris. Ini kerana lebih mudah menyalin rujukan asal (atau memuat turun, harap-harap tidak) untuk dimasukkan dalam kertas kerja dan tesis mereka daripada bersengkang mata menterjemah, mencari istilah Melayu dan menghuraikannya dalam bahasa itu!

Perkara ini berlaku kerana hampir tiada sumber rujukan termasuk tesis siswazah terdahulu dalam bahasa Melayu. Insafi kelemahan ini! Apakah kita mahu perkara ini berterusan tanpa sedikit pun rasa malu seperti yang dialami oleh Ali Syari'ati berdekad-dekad lalu?

Demikian juga dalam dunia pekerjaan, adalah lebih mudah menyelesaikan sesetengah tugasan dengan menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Sebagai wartawan yang pernah membuat liputan sidang-sidang antarabangsa, saya amati petugas media berbahasa Inggeris dapat menyiapkan tugasan mereka dengan cepat sedangkan wartawan akhbar Melayu terkial-kial membuat terjemahan dan mencari makna perkataan tertentu. Bagi sesetengah wartawan akhbar Inggeris, tidak sukar membuat berita berdasarkan ucapan, ambil saja teksnya, kemudian mulakan, ‘He says…’ dan tulis apa diucapkan.

Berdasarkan hujah di atas, adalah penting untuk cendekiawan kita menguasai bahasa asal sesuatu ilmu itu dan juga bahasa Melayu. Saya berpendapat tidak ada jalan lain kecuali menggunakan kedua-dua bahasa berkenaan.

Misalnya, untuk tujuan ujian, 50 peratus soalan boleh dibuat dan dijawab dalam bahasa Inggeris dan 50 peratus lagi dalam bahasa Melayu! Perkara ini perlukan pengorbanan besar, tetapi Confucius pernah berkata: "Seribu langkah bermula daripada langkah pertama!"

2 comments:

sakvertor said...

mohon kerajaan membuat tetapan supaya semua dokumen dalaman, keluar dan masuk di agensi kerajaan mengunakan Bahasa Malaysia. Ini termasuk surat menyurat, dokumen dan jawapan tender, artikel, pekeliling, buletin, boleh dikatakan semua dokumen.

juga, penggunaan Bahasa Melayu dalam semua seminar, perbincangan dan mesyuarat professional dan eksekutif.

ini boleh membantu pemindahan ilmu dan mengkayakan bahasa dan sebagai cabang untuk mengembangkan lagi penggunaan dan penerimaan bahasa melayu

mr edz said...

DBP tidur kot