Tuesday, January 31, 2023

Rejab 9, 1444: Hal sambutan hari lahir...

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.

Renungan

"Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan." - Maksud Ayat al-Quran Surah al-Israa': 32


SAYA pantang melihat bahan bacaan. Habis saya baca jika ada kesempatan. Kegemaran sejak kecil ini saya teruskan kini walaupun umur lebih setengah kurun. Tidak lama dahulu saya mengambil ‘sebeban’ bahan bacaan ‘free’ dari Masjid Negara dan Masjid UPM Serdang.


Ada banyak bahan menarik; salah satu daripadanya risalah bertajuk ‘Konsep Sambutan Hari Lahir – Menurut Perspektif Islam’ yang ditulis oleh Imam Masjid Putra, Haji Abdul Manaf Mat.


Setelah membaca risalah ini, saya berpendapat apa yang ditulis imam ini amat relevan untuk dijadikan sandaran dan bahan renungan kita apabila ada daripada kita termasuk pemimpin yang sanggup ke rumah ibadat penganut tertentu dan bersama-sama merayakan hari kebesaran mereka.


Sekalipun tajuk risalah itu ‘hari lahir’, Haji Abdul Manaf tidak memaksudnya sebagai hari lahir seseorang sebaliknya “sambutan hari lahir menurut perspektif masyarakat Malaysia bermaksud menyambut secara terbuka dengan sahabat handai yang berbilang kaum dan pelbagai bangsa di Malaysia secara bersama-sama.”


Menurut beliau, perbuatan meraikan upacara atau perayaan bukan Islam sama ada perayaan yang disambut oleh golongan Nasrani, Yahudi ataupun Musyrikin, adalah sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.” (TMQ. At-Taubah (9): 33)


Di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (TMQ. Al-Fath (48): 28)


Tafsiran kedua-dua ayat al-Quran ini dengan jelas menerangkan bahawa orang-orang kafir kesemuanya akan dimasukkan ke dalam neraka bersama penguasa mereka sebagaimana yang dikuatkan oleh sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Sesungguhnya akan terbukalah bagimu (kaum Muslimin) bahawa bumi Allah dari timur sampai ke barat. Dan bahawa para penguasanya akan masuk neraka semuanya kecuali yang bertakwa dan melaksanakan amanat di antara mereka.” (HR. Ahmad, tafsir Ibn Kathir)


Jadi, untuk apa kita menyambut hari lahir menurut perspektif agama lain sedangkan mereka kesemuanya akan dihumban ke neraka? Justeru perbuatan untuk duduk bersama-sama di dalam majlis sambutan hari lahir yang menyamai orang-orang bukan Islam seolah-olah kita membenarkan kemenangan agama mereka.


Pada hal, Islam diutus untuk dimenangi dan ditinggikan atas semua agama yang ada. Kerap kali juga kita dapat melihat menerusi kaca TV, bagaimana sebahagian Muslimin yang berpakaian menyerupai penganut-penganut agama lain ketika menghadiri sambutan hari lahir tersebut.


Justeru, perbuatan tersebut termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai ‘tasyabbuh bil kuffar’, yang bermaksud menyerupakan orang kafir.


Ini suatu perbuatan yang mana sangat jelas bertentangan dengan akidah Islam yang kita anuti. Islam melarang umatnya daripada meniru dan menyerupai perbuatan-perbuatan orang bukan Islam.


Larangan telah dinyatakan dengan tegas oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w. dengan sabdanya bermaksud: “Barangsiapa di kalangan kaum Muslimin yang menyerupai, atau meniru-niru perbuatan-perbuatan orang kafir, maka di kalangan mereka (orang-orang kafir).” (HR. Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Daruquthni)


Apa pun, sambutan hari lahir mengikut cara orang bukan Islam juga merupakan salah satu perbuatan yang dianggap sebagai reda terhadap agama dan kepercayaan mereka, di samping secara tidak sedar mereka telah mengiktiraf dan mengakui wujudnya agama selain daripada Islam.


Orang yang menjual agama untuk mendapat kepentingan duniawi termasuk politik diberi amaran oleh Allah SWT; “Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong." (Maksud ayat 86 Surah Al-Baqarah)


Dan ingatlah antara maksud Surah Al-Kafirun: Untukmu agamamu, untukku agamaku.

No comments: