Tuesday, May 25, 2010

Judi: Pemerintah, rakyat sama-sama bertanggungjawab

***
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.

Renungan
Ayat 90–91 surah al-Maidah bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. (90) Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?(91)
***

Bersyukur ke hadrat Ilahi, kita dipanjangkan usia dan pada kesempatan terbatas ini dapat memuzakarahkan perkembangan semasa iaitu pemberian lesen judi oleh pemerintah.

Tokoh pemikir Islam, Sayyid Abul Ala Maududi dalam membicarakan asas-asas pemerintahan Islam, berkata tidak ada sistem pemerintahan pun yang akan berjaya jika pemimpinnya tidak mempunyai akhlak yang tinggi dan masyarakatnya tidak bertakwa dan amanah.

Beliau menekankan akan kedua-dua aspek iaitu pemerintah dan rakyat, jadi dalam isu membabitkan pemerintah yang meluluskan lesen judi, adalah penting kita merujuk kepada pemimpin dan orang dipimpinnya.

Maududi berkata kegagalan akan terus berpanjangan walaupun sistem pemerintahan itu mempunyai perundangan yang baik dan pada zahirnya kelihatan hebat dan berkaliber.

Itulah sebabnya, setelah mengajak supaya beriman kepada ajaran Islam dan seterusnya mengembangkannya, Rasulullah s.a.w. sangat menekankan persoalan ketakwaan dan akhlak yang mulia.

Asas yang penting di dalam sistem yang ditegakkan oleh baginda ialah menganjurkan akhlak masyarakat supaya menepati akan kehendak dan ajaran sistem tersebut.

Keadaan ini tidak memerlukan penggunaan kuasa kekerasan untuk manusia tunduk dan patuh kepada undang-undang tersebut.

Cukuplah apabila dikatakan di sini bahawa semua telah diperintahkan oleh Allah, maka terpulanglah kepada masyarakat untuk mematuhinya.

Pada zaman Rasulullah s.a.w. tidak ada pasukan polis dan tidak terdapat penjara. Tidak terfikir langsung akan keadaan di mana masyarakat menerima arahan daripada Rasulullah s.a.w. tetapi tidak mematuhinya.

Maududi menekankan akan pemimpin dan rakyat yang baik. Di negara kita yang mengamalkan demokrasi ini, pemimpin dipilih rakyat melalui pilihan raya. Jadi dalam isu pemimpin meluluskan lesen judi, rakyat turut mempunyai sahamnya. Ini kerana mereka memilih pemimpin berkenaan. Tangan merekalah memangkah pada kertas undi, menaikkan pemimpin dan kerajaan berkenaan.

Berdasarkan situasi ini rakyat dan pemimpin sama-sama bertanggungjawab. Jika berdosa, kedua-duanya berdosa kerana Allah SWT sudah memberi amaran mengenai bahana judi ini seperti firman-Nya menerusi ayat 90–91 surah al-Maidah yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. (90) Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?(91)

Maududi menjelaskan perkara pertama dilakukan Rasulullah s.a.w. adalah mengajak manusia untuk percaya dan beriman ialah, kerajaan dan negara itu hanyalah kepunyaan Allah. Hanya Allah yang berkuasa untuk memerintah dan tiada siapa berhak untuk membuat undang-undang melainkan Dia. Berhubung judi dan arak ini, Allah SWT telah mengharamkannya, jadi apakah hak dan kuasa mana-mana kerajaan untuk menghalalkannya apatah lagi memberi lesen operasinya.

Masalahnya di Malaysia, rakyat sudah memberi mandat kepada kerajaan sedia ada melalui pilihan raya lalu dan kesempatan ini digunakan pemerintah melakukan perkara jijik itu. Rakyat bersalah besar dalam perkara ini, tetapi ramai tidak menyedarinya.

Kesedaran perlu diperhebatkan di kalangan rakyat agar mereka tidak tersilap lagi memilih pemerintah pro-judi ini. Rasulullah s.a.w. dipilih oleh Allah agar dapat mendidik dan mentarbiyah manusia dengan tarbiyah Rabbani, menukar pemikiran dan peribadi manusia dan kini tanggungjawab itu berpindah ke tangan pewaris Baginda iaitu ulama dan pejuang Islam. Apabila rakyat kembali kepada Islam, insya-Allah kerajaan pro-judi dan arak akan berkubur!

No comments: